BEZPOŚREDNI PRZEDSTAWICIEL
DWT
B1-0932/01 SZNUR H07RN-F 230V 2m
cena brutto
7.82
B1-0932/01
DWT
Długość: 2m
Ilość żył: 2
Przekrój żył: 1mm2
H05VV-F – przewód wykonany wg normy
zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe
300/500V (05) o izolacji polwinitowej (V)
i powłoce polwinitowej (V), o żyłach
wielodrutowych giętkich (F)
Posiada certyfikat: VDE
Dodaj do koszyka