BEZPOŚREDNI PRZEDSTAWICIEL
DWT
Reklamacje i zwroty.
 • Zwrot towaru przysługuje konsumentom w ciągu 14 dni w ramach odstąpienia od umowy na zasadach określonych w zakładce REGULAMIN. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest TUTAJ.
 • Zwrot uszkodzonego mechanicznie towaru dostarczonego przez kuriera.
  • W obecności kuriera sprawdzić jej stan zewnętrzny, rozpakować i sprawdzić stan oraz zawartość. Kurier MA OBOWIĄZEK POCZEKAĆ.
  • Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.
  • W protokole zawrzeć należy:
   • informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były- nalepki “ostrożnie szkło”, “góra dół”, taśma klejąca lub firmowa)
   • informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie)
   • informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone)
  • Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody e-mailem lub pocztą do nadawcy.
  • Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności kuriera „Protokołu reklamacji”.
 • Gwarancja. Wszystkie produkty w sklepie Hanmar posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura), który należy okazać. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej. Wzór formularza reklamacyjnego (rękojmia) jest dostępny tutaj.
Firma Hanmar jest autoryzowanym serwisem gwarancyjnym producentów Makita, DWT, Rems, Steinel, Mirka.
Szczegóły dotyczące serwisu Hanmar są na stronie http://hanmar.pl/serwis/.
Producenci często oferują przedłużanie gwarancji. Szczegóły dostępne są na kartach gwarancyjnych lub stronach internetowych producentów.
Firma Hanmar prowadzi naprawy pogwarancyjne producentów tych co powyżej oraz: Bosch, Celma, Metabo, Hitachi, Rebir, DeWalt, Stanley.

INFORMACJA DLA KONSUMENTA
DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
opracowana na podstawie załącznika numer 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Prawo odstąpienia od umowy.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Hanmar Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 52/54; 02-776 Warszawa; esklep@hanmar.pl; o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://sklep.hanmar.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Hanmar Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 52/54; 02-776 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.